Business: Theory and Practice 9(2): 88-96, doi: 10.3846/1648-0627.2008.9.88-96
Daugiakriterinis profesinio mokymo kokybės valdymo vertinimo modelis
expand article infoDaiva Andriušaitienė, Algis Sileika
Open Access
Abstract

Kokios gi yra sudėtingų socialinių reiškinių, kuriems priklauso ir profesinio mokymo kokybės valdymas, kompleksinio kiekybinio vertinimo galimybės? Ar šio reiškinio kiekybiniam vertinimui tinka daugiakriteriniai metodai? Ar šie metodai tinka profesinio mokymo kokybės valdymo tyrimui ir stebėsenai? Šiame straipsnyje siekiama atsakyti į minėtuosius klausimus, pristatyti ir aptarti sukurtą profesinio mokymo kokybės valdymo daugiakriterinio vertinimo modelį bei kitus su profesinio mokymo kokybės valdymo daugiakriteriniu vertinimu susijusius klausimus. Be to, pristatant atliktos profesinio mokymo kokybės valdymo kiekybinio bandomojo ekspertinio vertinimo rezultatus, aptariama ekspertų įverčių suderinamumo problema, atliekamas profesinio mokymo įstaigų kokybės valdymo kriterijų reikšmingumo ir reikšmių ekspertinio vertinimo suderinamumo nustatymas, atliekamas šių mokyklų kokybės valdymo daugiakriterinis vertinimas, kurio pagrindu sudaroma prioritetinė jų eilė pagal darbo kokybę.

 

Keywords
profesinis mokymas; kokybės valdymas; daugiakriteriniai metodai.