Business: Theory and Practice 9(2): 97-104, doi: 10.3846/1648-0627.2008.9.97-104
Lietuvos ūkio strateginės įmonės „Mažeikių nafta“ privatizavimo atvejis
expand article infoManuela Tvaronavičienė, Kristina Kalašinskaitė, Kęstutis Peleckis
Open Access
Abstract

Straipsnio tikslas – pristatyti konkretų atvejį, kai tiesioginės užsienio investicijos neatlieka savo kaip technologijų atnaujintojo ar pažangios vadybinės ir rinkodaros patirties laidininko vaidmens. Straipsnyje keliamas klausimas – kiek teisinga buvo valstybės politika šiuo konkrečiu atveju skatinant užsienio investicijas, kokie tikrieji investuotojo motyvai. Manome, kad šios konkrečios Lietuvos strateginės įmonės globalizavimosi proceso analizė leis giliau pažvelgti į tiesiogines užsienio investicijas lemiančius veiksnius, tokiu būdu įneš gana svarų indėlį formuluojant naujas teorines įžvalgas šia moksline tema.

 

Keywords
tiesioginės užsienio investicijos; privatizavimas; „Mažeikių nafta“; Lietuva.