Business: Theory and Practice 9(2): 105-115, doi: 10.3846/1648-0627.2008.9.105-115
Darbuotojų žinių potencialo vertinimas
expand article infoJuozas Bivainis
Open Access
Abstract

Žinių samprata yra sudėtinga, įvairi ir daugiaprasmė. Moksliniu požiūriu žinių prigimtį ir esmę jau keletą dešimtmečių tyrinėja įvairių sričių mokslininkai, tačiau iki šiol nėra sukurtos visuotinai pripažintos žinių potencialo vertinimo metodikos, vartojamos skirtingos sąvokos, nesutariama, kokie veiksniai yra esminiai vertinant darbuotojų žinių potencialą. Aprašytas siūlomas žinių potencialo vertinimo modelis, atsižvelgiant į tokius veiksnius: išsimokslinimas, profesinė patirtis, pareigų lygis, sprendimų priėmimo mastas ir atsakomybė, savarankiškumas darbe, darbo kultūra, technologijų naudojimas darbe, darbo sunkumas, motyvacija dirbti, darbuotojo įtaka organizacijos tikslams įgyvendinti. Praktinis modelio priimtinumas patikrintas eksperimentu.

 

Keywords
žinių potencialas; darbuotojas; vertinimas; daugiapakopė struktūra; metodas; veiksniai.