Business: Theory and Practice 9(3): 210-214, doi: 10.3846/1648-0627.2008.9.210-214
Pinigų pasiūla ir turto vertė
expand article infoBirutė Visokavičienė
Open Access
Abstract

Pastaraisiais metais infliacijos augimas pasaulio ekonomikoje siejamas daugiausia su kylančiomis energinių išteklių kainomis. Tokio pobūdžio infliaciją, kurią lemia importuojamų žaliavų kainos, galima vertinti kaip išorinių veiksnių keliamą grėsmę tolesniam vis daugiau plintančiam kainų augimui, kurį sustabdyti gali tik racionaliai naudojamos pinigų politikos priemonės kartu su fiskalinės politikos priemonėmis. Straipsnyje analizuojama pinigų pasiūlos ir turto vertės sąveika. Pinigų pasiūla (pinigų kiekis) yra svarbiausias pinigų politikos svertas, veikiantis infliaciją, o kartu ir turto vertę. Analizei naudojami metodai ir dėl empirinių tyrimų gautos lygtys, kurias diferencijuodama pagal pinigų ir vertybinių popierių rinkos rodiklius autorė gauna išvestines ir parodo sąveiką tarp palūkanų, kainų, pinigų pasiūlos ir turto vertės.

 

Keywords
pinigų politika; pinigų pasiūla; turto vertė; monetariniai instrumentai; svertai