Business: Theory and Practice 9(4): 281-294, doi: 10.3846/1648-0627.2008.9.281-294
Įmonių bankroto prognozavimo modelių taikymas
expand article infoKristina Garškaitė
Open Access
Abstract

Įmonių bankroto prognozavimo modelių esmė – kompleksinis rodiklis, apimantis įvairias įmonių veiklos sritis, leidžiantis įvertinti įmonių bankroto grėsmę pagal nustatytas kritines reikšmių ribas. Pasirinkta keletas įmonių bankroto prognozavimo modelių, kuriuose naudojama tiesinė diskriminantinė analizė: Altmano (pirmasis – dviejų rodiklių modelis; antrasis –įmonių, kurių akcijos kotiruojamos vertybinių popierių biržoje, modelis; trečiasis –įmonių, kurių akcijos nekotiruojamos biržoje, modelis), Liso, Taflerio, Springate. Siekiant išsiaiškinti bankroto prognozavimo modelių taikymo tinkamumą Lietuvos įmonėms, buvo atlikta 20 Lietuvos įmonių, tarp kurių tebeveikiančios ir bankrutavusios po nagrinėjamo laikotarpio įmonės, analizė.

 

Keywords
įmonių bankroto prognozavimas; bankroto prognozavimo modeliai; bankroto tikimybė; finansiniai rodikliai; įmonių veiklos būklė