Business: Theory and Practice 9(4): 295-305, doi: 10.3846/1648-0627.2008.9.295-305
Projekto veiklos efektyvumo matavimas vertės metodais
expand article infoVytautas Tvaronavičius
Open Access
Abstract

Straipsnyje, be dažniausiai taikomos finansinės analizės, analizuojamos vertės valdymo metodų taikymo projektams galimybės pagal įmonės vertės koncepciją. Pateikiama VBM metodų klasifikacija remiantis pinigų srautais, turto balansine ir rinkos verte, rodiklių ir metodų taikymo ypatumai atliekant vertinimą priklausomai nuo konkrečių investuotojų tikslų. Darbe apžvelgiami esminiai projekto veiklos efektyvumo metodų taikymo būdai valdant įmonės vertę ir suformuluotos su jų trūkumais ir privalumais susijusios išvados.Keywords
projektas; vertės valdymo metodai; ekonominis pelnas (EP); ekonominė pridėtinė vertė (EVA); rinkos pridėtinė vertė (MVA); pinigų srautų grąža investicijoms (CFROI); pinigų srautų pridėtinė vertė (CVA); akcininkų pridėtinė vertė (SVA); likutinis pelnas (RI