Business: Theory and Practice 9(4): 306-312, doi: 10.3846/1648-0627.2008.9.306-312
Optimali rinkos struktūra: laisva konkurencija ir vartotojų suverenumas
expand article infoRomualdas Ginevičius, Šarūnas Bruzgė
Open Access
Abstract

Straipsnyje, remiantis teorine moksline literatūra, atliekama klasikinių rinkos struktūros modelių: grynosios konkurencijos, monopolijos, oligopolijos ir monopolinės konkurencijos – analizė, siekiant nustatyti vartotojų atžvilgiu optimalią rinkos struktūrą. Optimali rinkos struktūra straipsnyje suprantama kaip geriausiai atitinkanti vartotojų poreikius – užtikrinanti galimybę įsigyti vartotojų perviršį maksimizuojančio kainos ir kokybės derinio produkciją. Teorinis grynosios konkurencijos modelis, nepaisant tradicinės nuomonės dėl jo efektyvumo, realiame pasaulyje neegzistuoja dėl neišpildomų modelio prielaidų, todėl optimalios rinkos struktūros ieškoma tarp netobulos konkurencijos modelių. Monopolinės rinkos analizuojamos priklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių, išskiriant natūralios, administracinės (uždaros) ir ekonominės (atviros) monopolijų poveikį vartotojų gerovei. Oligopolinėse ir monopolinės konkurencijos rinkose pabrėžiama produkcijos diferencijavimo svarba vartotojų individualiems poreikiams tenkinti. Kaip galimas argumentas pranašesnei rinkos struktūrai nustatyti nagrinėjama tyrimo ir plėtros intensyvumo priklausomybė nuo įmonės dydžio ir rinkos struktūros. Pagrindiniu kriterijumi optimaliai rinkos struktūrai nustatyti laikoma vartotojų suverenumo koncepcija, kuria remdamiesi vartotojai laisvoje, valstybės nevaržomoje rinkoje patys netiesiogiai skatina rinkos struktūros formavimąsi ir tolesnę jos raidą.

 

Keywords
rinkos struktūra; grynoji konkurencija; monopolija; oligopolija; monopolinė konkurencija; vartotojų gėrovė; vartotojų suverenumas