Business: Theory and Practice 13(2): 176-185, doi: 10.3846/btp.2012.19
Verslo derybos ir dalykiniai pokalbiai: komunikacija derėjimosi procese
expand article infoKęstutis Peleckis, Valentina Peleckiene, Aistė Mažeikienė
Open Access
Abstract

Straipsnyje nagrinėjamos problemos, susijusios su nepakankamu derėjimosi proceso komunikacinių elementų sisteminiu suvokimu ir naudojimu. Apžvelgiama asmeninės komunikacijos, komunikacijos derybų ir dalykinių pokalbių procesuose apibrėžimų įvairovė ir jų loginiai ryšiai, pagrindiniai šių bendravimo procesų požymiai ir esminės savybės. Daug dėmesio skiriama derėjimosi proceso tarpusavio supratimui siekiant bendro tikslo. Straipsnyje aptariamos dažniausiai pasitaikančios suvokimo klaidos derėjimosi procese ir pateikiamos priemonės joms išvengti. Derėjimosi proceso komunikacijoje išryškinamas emocinis derėjimosi aspektas, verbalinio ir neverbalinio poveikio priemonių derinimo būtinumas.

Keywords
verslo derybos; dalykiniai pokalbiai; komunikacija; derėjimasis