Business: Theory and Practice 13(3): 228-233, doi: 10.3846/btp.2012.24
Inovatyvios žinios: jų kilmė, išskyrimas ir naudojimas gamybinėje veikloje
expand article infoAugustinas Maceika, Bronius Jančiauskas
Open Access
Abstract

Šio straipsnio autoriai numatė tikslą – pateikti inovatyvių žinių kilmės ir sampratos analizę bei pamėginti plėtoti šį fenomeną siekiant gauti daugiau naudos ir efektyvumo ateityje. Straipsnio autoriai atliko keletą tyrimų, kurių metu buvo renkama ir analizuojama svarbi informacija apie inovatyvias žinias. Taikyti metodai – mokslinės literatūros ir kitų informacinių šaltinių tyrimas, struktūrinė sisteminė analizė, pramonės įmonių ir viešojo administravimo įstaigų personalo sociologinis tyrimas ir ekspertinis vertinimas. Iš literatūros šaltinių ir tyrimo rezultatų matyti, kad inovatyvių žinių srityje tobulinimą svarbu pradėti nuo savo įmonės gamybinės veiklos savybių supratimo ir tinkamo loginio bei praktinio jų plėtojimo. Įmonės veikla visada susijusi su inovatyviomis inžinerijos, ekonominio-socialinio pobūdžio žiniomis ir jų valdymu. Neabejojame, kad verslas neįmanomas be sistemingo, nuolatinio kūrybiškumo plėtojimo, o kūrybiškumas neįmanomas be inovatyvių žinių supratimo ir valdymo.

Keywords
inovacijos; inovatyvumas; inovatyvios žinios; žinių valdymas; personalo vadyba