Business: Theory and Practice 13(3): 253-263, doi: 10.3846/btp.2012.27
Investicijų portfelio sudarymas naudojant sprendimų paramos sistemą
expand article infoViktorija Stasytyte
‡ Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
Open Access
Abstract
Šiuolaikinėje finansų rinkoje ir finansų mokslo srityje kyla žiniomis pagrįstų ir programiškai aprūpintų sistemų, padedančių investuotojams ir finansų analitikams laiku priimti tinkamus sprendimus, poreikis. Straipsnyje siūloma galima priemonė optimalaus portfelio sudarymo problemai kapitalo rinkoje spręsti – investicijų portfelio sprendimų paramos sistema. Straipsnyje taip pat detaliai aprašoma sistemos struktūra ir pagrindiniai veikimo principai. Sistema paremta adekvačiojo portfelio modeliu, siūlančiu portfelio reikšmes matuoti pagal tris parametrus – pelningumą, patikimumą ir riziką. Taip sprendimų priėmimo posistemyje formuojami du erdviniai paviršiai – galimybių (efektyvusis) paviršius ir naudingumo funkcijų paviršius, kurių susilietimo taške gaunamas optimalus sprendinys – investicijų portfelio struktūra. Pateikiamos galimos sistemos plėtojimo kryptys ir pritaikymo galimybės.
Keywords
investicijų portfelis; adekvačiojo portfelio modelis; sprendimų paramos sistema; sistemos inžinierius; prognozavimas; monitoringas