Business: Theory and Practice 13(4): 283-291, doi: 10.3846/btp.2012.30
Konkurencinį pranašumą lemiantys veiksniai ir internacionalizacija: sąsajų tyrimas
expand article infoRenata Korsakienė
Open Access
Abstract

Globalizacija, technologiniai pokyčiai, intensyvi konkurencija, svyruojanti vartotojų paklausa, ekonominiai ir politiniai pokyčiai, skatina vadovus veikti proaktyviai, prisiimti didesnę riziką ir pasirinkti tinkamas strategijas. Pažymėtina, kad tiek strateginio valdymo teoretikai, tiek praktikai savo darbuose daug dėmesio skyrė įmonės konkurenciniam pranašumui ir jo išlaikymui. Kita vertus, ėmė formuotis nuomonė, kad tokie rezultatai pasiekiami gana retai ir jiems būdingas trumpalaikiškumas. Kai kuriose pramonės šakose ar verslo sektoriuose itin nuožmi konkurencija ir greiti technologiniai pokyčiai neigiamai veikia konkurencinį pranašumą. Vis dėlto įmonei augant savo šalies rinkoje formuojasi internacionalizacijos strategijų įgyvendinimo prielaidos. Tačiau pasirinkusios vieną ar kitą internacionalizacijos būdą, įmonės skiriasi savo pasiektais rezultatais. Todėl tikslinga kelti klausimus – kodėl vienos įmonės yra sėkmingesnės už kitas tarptautinėse rinkose. Straipsnyje nagrinėjamos konkurencinį pranašumą lemiančių veiksnių, internacionalizacijos ir prioritetinių strateginių sprendimų sąsajos, pateikiamos rekomendacijos tolesniems tyrimams.

Keywords
internacionalizacija; ilgalaikis konkurencinis pranašumas; trumpalaikis konkurencinis pranašumas; strateginiai sprendimai; sąsajos