Business: Theory and Practice 13(4): 352-364, doi: 10.3846/btp.2012.37
Vartotojų elgsena elektroninėje prekyboje
expand article infoArnoldina Pabedinskaitė, Viktorija Šliažaitė
Open Access
Abstract
Interneto naudojimo mastas pasaulyje nuo 2000 m. išaugo beveik penkis kartus ir 2011 m. jau beveik trečdalis visų gyventojų naudojosi internetu. Atitinkamai labai sparčiai didėja e. prekybos apimtys visose šalyse. Straipsnio tikslas – atlikti vartotojų elgsenos elektroninėje prekyboje modelių analizę išryškinant svarbiausius veiksnius, lemiančius vartotojų sprendimą pirkti, ir ištirti Lietuvos vartotojų požiūrį į pirkimus internetu remiantis apklausos rezultatais. Ryšiams tarp pirkimo internetu ir veiksnių, lemiančių e. vartotojų sprendimą pirkti, nustatyti panaudota koreliacinė analizė.
Keywords
verslas; e. prekyba; vartotojų elgsena; e. vartotojų elgseną lemiantys veiksniai